Więcej o kapeli

Zainteresowanie Piotra i Stanisława muzyką ludową zrodziło się już w ich wczesnym dzieciństwie. Ich rodzice Małgorzata i Eugeniusz przekazali im miłość do ojczyzny oraz umiłowanie tradycji. Ponieważ Małgorzata oraz jej siostra Anna większą część swojego życia spędziły w regionie Babiej Góry znaczna część repertuaru kapeli pochodzi z tych właśnie terenów. One same często pomagają kapeli swoim śpiewem.

Pierwsze popisy odbyły się oczywiście w rodzinnym domu dla gości przybyłych na imieniny, urodziny czy inne uroczystości. Z biegiem czasu rodzina zaczęła grywać z różnych okazji w domach ich przyjaciół czy rodziny.

Nieprzerwanie od 2000 r. kapela gra i śpiewa dla szerokiej publiczności na różnych imprezach okolicznościowych. Występowała między innymi w Polsce, Niemczech, Holandii i Belgii. Niejednokrotnie podczas występów pomagają im również przyjaciele.

"Prowadzi nas miłość do autentyczności ale również prostota melodii i porywające teksty z północnych Karpatów, a nade wszystko ukochanie gór i Ojczyzny, grając tę muzykę. „W tedy jak muzyka nas raz porwała, już nas nie puściła."

 

Powrót